ผลผลิต

ปั้นจั่น

หน่วย:เมตริก
รถเครน
รุ่นผลิตภัณฑ์
รถเครนรถบรรทุกรถบรรทุก
รุ่นผลิตภัณฑ์
เครนหยาบภูมิประเทศ
รุ่นผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา:โทรศัพท์มือถือ: +8615106998335
E-mail:qingong02@126.com